Titel-image

Laatste nieuws: 10 april Algemene Ledenvergadering
Woensdagavond 10 april a.s. houden wij onze Algemene Leden Vergadering bij “Het Witte Peerd”.  We gaan het dit jaar combineren met de gemeenteavond, waarbij de burgermeester en wethouders na onze ledenvergadering aan het woord komen. Er staan interessante, actuele onderwerpen op de agenda. Het beloofd een interessante avond te worden. U bent van harte welkom om 20.00 uur.

Afbeelding collegeleden. v.l.n.r.:
 • wethouder Jan Uitslag
 • wethouder Andre Schuurman
 • burgemeester Erica van Lente
 • gemeentesecretaris / algemeen directeur Hans Berends
 • wethouder Ruud van Leeuwen.


Welkom
Welkom op de website van Plaatselijk Belang Nieuwleusen 

Plaatselijk Belang is er voor het algemeen belang van de inwoners van de vroegere gemeente Nieuwleusen. Door de gemeentelijke herindeling met de gemeente Dalfsen is direct een vereniging “Plaatselijk Belang Nieuwleusen” opgericht die voor de belangen van de kern Nieuwleusen op komt.
Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op PBN om mee te spreken in diverse zaken, zowel persoonlijke – maar ook steeds meer gemeentelijke aangelegenheden.

De plaatselijke belangen in de gemeente Dalfsen worden steeds meer om mening en advies gevraagd betreffende de ontwikkelingen in hun kern. Dat is een goede zaak want dat betekent dat Plaatselijk Belang door de leden, de inwoners van haar kern, maar ook door de overheid als een belangrijke schakel wordt gezien.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
 • Bevorderen leefbaarheid van Nieuwleusen.
 • Dringen aan op goede huisvesting voor jong en oud en mensen zie zorg nodig hebben.
 • Wij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies.
 • Wij zijn eerste aanspreekpunt en gesprekspartner van de gemeente Dalfsen over Nieuwleusener aangelegenheden.
 • Maken ons sterk voor behoud en versterking van het voorzieningenniveau en werkgelegenheid.
 • Stimuleren en ondersteunen nieuwe ontwikkelingen.
 • Streven naar  maximale (verkeers-)veiligheid.
 • Werken aan de bevordering van de samenhorigheid en gezelligheid in het dorp Nieuwleusen.

Herkent u zich hierin, wordt dan lid van Plaatselijk Belang Nieuwleusen.
De lidmaatschapskosten bedragen slechts € 5,00.


of op deze website.

Facebook